Astrologia
Astrologia


Astrologia: Gałęzie astrologii

Astrologia: Wiedza na temat astrologii rozwijała się od czasów starożytnych, gdy ludzie interpretowali położenie gwiazd w związku z potrzebami rolnymi i opowiadali historie przy kominku inspirowane niebem. Jako niezwykle potężne narzędzie do odkrywania samego siebie i wszelkiego rodzaju przepowiedni, rozwinęła się w różnych kierunkach, aby sprostać różnym potrzebom ludzkości. Astrologia była wszystkim, począwszy od narzędzia wyborczego dla królów, aż po promyk nadziei dla tych w potrzebie. Jej mroczne wieki i degradacja okazały się wpływać na nią w pozytywny sposób, ponieważ teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, oferując wiele różnych rzeczy i liczne podejścia, aby sprostać każdemu potrzebującemu.

Podstawy astrologii

Podstawowe podziały astrologii umieściły nowoczesną astrologię w półkuli zachodniej i nazwano ją astrologią zachodnią, podczas gdy Wschód był głównie związany z astrologią wedyjską lub indyjską. Dodatkowo istnieje zupełnie odrębne podejście, które rozwijało się w astrologii chińskiej. Wszystkie te kierunki rozwijały się niezależnie i różnią się znacznie zarówno w swoich podstawowych założeniach, jak i astronomicznych punktach zainteresowania, układach i podziałach.

Na początek astrologia indyjska korzysta ze zodiaku syderalnego, podczas gdy astrologia zachodnia opiera się na zodiaku tropikalnym, określanym przez początek wiosny. Zodiak syderalny jest związany z gwiazdą Spice, która jest uważana za dokładne przeciwieństwo początku Barana. Obecnie gwiazda ta znajduje się blisko 24 stopnia Wagi w zodiaku tropikalnym, co oznacza różnicę między tymi zodiakami wynoszącą około 24 stopni. Te dwa zodiaki będą się identyczne raz na 25920 lat, a kolejne dopasowanie nie nastąpi przez tysiąclecia.

Astrologia zachodnia

Nasza uwaga będzie głównie skierowana na gałęzie astrologii zachodniej, ponieważ dostarcza ona największych wskazówek dotyczących człowieka jako jednostki, ze wszystkimi swoimi mocnymi i słabymi stronami, pozostawiając miejsce na zmiany osobowości i okoliczności w życiu. Trudno byłoby powiedzieć, że astrologia zachodnia jest najbliższa wolnej woli, ale daje ona więcej możliwości zmiany losu konkretnej osoby niż inne nauki astrologiczne.

Wschodni astrologowie często twierdzą, że to oni wynaleźli samą astrologię, trzymając się stałych elementów zodiaku, które wspierają cały ich system. Problem z tym podejściem polega głównie na samej twierdzeniu, ponieważ astrologia nie jest w posiadaniu nikogo i nie ma “poprawnej astrologii” – jest tylko ta, którą każdy astrolog zna najlepiej. Po prostu mówiąc, jeśli chcemy wierzyć, że rzeczy nie są wykute w kamieniu, odwrócimy głowę w lewo i znajdziemy pocieszenie, wyjaśnienia psychologiczne i potencjał zmiany na Zachodzie, podobnie jak znajdziemy akceptację, poświęcenie i skromność na Wschodzie.

Astrologia zachodnia rozpoznaje wiele różnych gałęzi, i nie jest łatwo wymienić je wszystkie w naszej liście. Może istnieć inne, nie wymienione podejścia, i choć większość z nich jest uwzględniona tutaj lub podlega jednej z tych kategorii, niektóre mogły nam po prostu umknąć. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z nami i daj nam znać, którą dodatkową gałąź chciałbyś zainteresować.


Astrologia natalna (Natal)

Astrologia natalna to gałąź astrologii powszechnie stosowana w konsultacjach astrologicznych. Koncentruje się na osobistym horoskopie danej osoby, z jego możliwościami, potencjałem, problemami i sposobami, w jaki można je zaakceptować lub rozwiązać. Wielu astrologów uważa ją za nierozłączną z różnymi technikami przewidywania, ale astrologia natalna i przewidywania znacznie się różnią, głównie pod względem intencji astrologa – mówienia o osobowości lub przyszłości osoby, co są dwie zupełnie różne rzeczy.

Jak to działa?

Podobnie jak wszystkie gałęzie astrologii i każde konkretne podejście, astrologia natalna opiera się na teorii synchroniczności, czyli twierdzeniu, że nasz moment urodzenia i pierwszy oddech są powiązane z Wszechświatem i położeniem ciał niebieskich w tym czasie. Wielu ludzi urodzi się tego samego dnia, ale bardzo niewielu o tej samej godzinie i w tym samym mieście. Nawet wśród tych osób różnice będą wynikać z członków rodziny i ich wychowania.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania przy praktykowaniu astrologii natalnej jest to, że każdy element w horoskopie ma wiele form wyrażania się. Codziennie przeżywamy historie naszego horoskopu natalnego, i możemy rozpoznać je w wielu innych technikach poprzez wzorce psychologiczne, blokady energetyczne, codzienne “błędy” rutynowe, itp.

O strachu

Zauważysz, że wiele razy klienci przychodzi do astrologa z obawą przed tym, co ma do powiedzenia. Ale strach nie kończy się tam. Wielu astrologów zaczyna panikować, jak tylko zobaczą, że zły planetoid zbliża się do ich Księżyca lub władcy Wzniesienia. Bez względu na to, czy jesteś praktykującym astrologiem, czy klientem, musisz pamiętać, że codziennie żyjesz swoim horoskopem. Każdy aspekt i pozycja w nim jest głęboko zakorzeniony w twoim bycie. Urodziłeś się z tym, i tak jak nie możesz uciec od swojego ciała fizycznego, zanim umrzesz, tak samo nie będziesz w stanie uciec od swojego horoskopu natalnego, ani nie powinieneś.

Pozycja planet w horoskopie natalnym służy jako nasza baza, nasze lotnisko dla wszystkiego, co będzie miało wpływ na nasze życie. Wyzwania niosą ze sobą nauki tak samo, jak korzystne koniunkcje przynoszą nam radość, ale nie możemy przeżywać żadnej strasznej historii, która nie została spisana w naszym horoskopie na początku i potwierdzona przez co najmniej trzy metody przewidywania.

Wyzwania

Astrolog ma zadanie pomóc innym ludziom zrozumieć jego cel, zdolności i pasje, nie ingerując w procesy podejmowania decyzji w sposób jawny ani nie biorąc inicjatywy za życie innej osoby. Ten kontakt stawia przed każdym praktykującym astrologiem dwa duże wyzwania.

Pierwsze wyzwanie polega na tym, że klient przychodzi otwarty i wrażliwy, szukając pomocy i wskazówek. Jest to wyzwanie emocjonalne, które musi być zawsze w pełni rozumiane, aby nie wyrządzić szkody i aby od samego początku ustanowić pełne współczucie.

Drugie wyzwanie wynika z połączenia zaufania i odpowiedzialności. Choć wielu klientów potrafi wyznaczyć wyraźne granice, ich wiara w astrologię i nadzieja na spojrzenie w niesamowitą przyszłość sprawiają, że są wrażliwi na niepotrzebne urazy dla ego. Astrolog musi stanowczo wyjaśnić, że żadne wydarzenie nie jest zapisane w kamieniu i że klient jest w pełni odpowiedzialny za swoje własne życie.

Odczyt horoskopu natalnego

Odczyt horoskopu natalnego zawsze zaczyna się od interpretacji wzniesienia. Jest to jasny przedstawiciel pierwszego oddechu, który wskazuje na nasze fizyczne ciało w tej życiowej podróży. Pierwszy dom naturalnie jest częścią tej interpretacji dotyczącej ciała i podstawowej charakterystyki, podczas gdy władca wzniesienia reprezentuje naszą przewodnią planetę i wskazuje na nasze największe skupienie w tym życiu. Na pewno dokładnie obserwujemy pierwszy dom i jego władcę, uwzględniając wszystkie pozytywne i negatywne aspekty naszej interpretacji, i starając się zrozumieć energię tej niesamowitej mieszanki. Ważne jest zrozumienie symboliki planetarnej, godności i znaczenia władcy pierwszego domu w definiowaniu naszej osobowości i natury.

Jednak jeszcze ważniejsze jest nigdy nie zapominać, że każda osoba jest reprezentowana przez każde ciało niebieskie, dom i znak w swoim horoskopie. Każdy kawałek koła będzie mówił o naszej osobowości, a wydaje się niemożliwe, aby ludzki mózg połączył je wszystkie w jedną całość. W braku lepszego narzędzia intelektualnego do połączenia tylu zmiennych w jedno obraz, musimy znaleźć inne sposoby, aby “połączyć kropki”.

Mając to na uwadze, musimy zrozumieć, że jedynym sposobem na prawdziwe zrozumienie osoby jest dokładne słuchanie i zrozumienie tego, co mają do powiedzenia, wyczuwanie, gdzie się znajdują w danym momencie i tłumaczenie ich słów na język symboli ich horoskopu. Dopiero wtedy będziemy w stanie wypłynąć z informacjami, które są istotne, i dać całkowite współczucie i szacunek dla osoby stojącej przed nami.


Astrologia “Przewidująca”

Musimy zrozumieć, że Astrologia Przewidująca nie jest tym samym, co Astrologia Natalna. Faktycznie, ich sedno jest różne, ponieważ jedno z nich służy naszej potrzebie przewidywania przyszłości lub przewidywania wyniku pewnego wydarzenia, podczas gdy drugie pomaga w naszej osobowości i rozwoju zależnym od momentu naszego urodzenia.

Podstawowe Zasady

Mimo że różni się od Astrologii Natalnej, gałąź Astrologii Przewidującej jest z nią silnie powiązana, ponieważ żadne wydarzenie w naszym życiu nie może się manifestować, jeśli nie jest wspierane przez nasz horoskop natalny. Na przykład, jeśli istnieje trogon pomiędzy Wenus i Saturnem w jednej z technik przewidujących, osoba, która nie ma żadnego związku między tymi planetami lub ma trudny związek, nie odczuje pełnych korzyści z tego pozytywnego aspektu. Wszystko, co znajduje się w technikach przewidujących, musi być potwierdzone w horoskopie natalnym jako możliwość.

Ponadto, każda pojedyncza przewidywana wypowiedź musi być znaleziona i potwierdzona za pomocą trzech metod przewidujących, aby być uważana za poprawną. To nie oznacza, że przewidywane wydarzenie na pewno się spełni, ale sprawia, że możliwość tego wydarzenia jest etycznie uzasadniona. Jako astrologowie, jesteśmy tutaj, aby promować wolną wolę i pomagać innym zrozumieć ich drogę i odpowiedzialności. Jeśli osoba rozumie, że ma kontrolę nad wydarzeniami w swoim życiu, może być gotowa autentycznie dokonać zmiany i podnieść swoją świadomość na wyższy poziom ku oświeceniu.

Techniki przewidujące

Istnieje wiele technik przewidujących, ponieważ ta gałąź Astrologii była podejmowana z licznych perspektyw i używana przez wieki. Ciekawość nieustannie pobudza pytania dotyczące przewidywania przyszłości, i w pewnym momencie życia niemal każda osoba chce wiedzieć, co przyniesie przyszłość.

Mówiąc o przyszłości, musimy pamiętać, że w niektórych sytuacjach można ją przewidzieć nawet bez jakiejkolwiek karty. Prosta ludzka logika często może dostarczyć odpowiedzi na niektóre pytania, które napotykamy. Jednak jeśli postanowimy zostać profesjonalnymi astrologami, naszym zadaniem nie jest korzystanie z doświadczeń osobistych ani zgadywanie, co się stanie, ale używanie wykresów jako wskazówek dla wydarzeń i szczegółowych wyjaśnień możliwych wyników.

Najczęściej stosowane techniki obejmują tranzyty, zwroty słoneczne, progresje, kierunki i harmoniki. Wiemy również, że każda planeta rządzi określonym okresem życia, i ogólne interpretacje mogą dawać “odcień” stanu, w jakim osoba się obecnie znajduje.

Ramy Czasowe

Aby objąć wszystkie sprawy dotyczące czasu zdarzeń w życiu, musimy posiadać wiedzę na temat szybkości każdego znaku. W niektórych sytuacjach Astrologia Horyzontalna może być bardzo dobrym narzędziem do przewidywań. Da nam konkretne ramy czasowe na pytania typu “Kiedy…?” poprzez jakość znaków zodiaku, domów i stopni istotnych aspektów.

Kardynalne znaki, będące najszybszymi ze wszystkich, będą mówić o wydarzeniach, które nastąpią wkrótce, w krótkich jednostkach czasu, takich jak minuty, godziny, dni lub tygodnie, w zależności od formy pytania i rzeczywistych możliwości. Znaki zmiennego jakości będą następować jako zmienne i dość szybkie, ale nie tak radykalne i widoczne. Ich ramy czasowe obejmują dni, tygodnie, miesiące, a czasem lata, jeśli byłoby to umiarkowane oczekiwanie w konkretnej sytuacji. Jakość stała jest najwolniejsza ze wszystkich. Wymaga czasu i reprezentuje szersze obszary na swojej skali. Gdy zobaczymy planetę w stałym znaku, wiemy, że manifestuje się powoli, w latach, nawet dekadach, a czasami w miesiącach, jeśli brzmi to długo dla danego wydarzenia.

Aspekty Planetarne

Niezależnie od tego, jaką technikę przewidującą wybierzemy, czy obserwujemy powoli poruszające się planety czy osobiste, szybkie, każde wydarzenie ma swój szczyt, kiedy jego manifestacja jest prawdopodobna. Ten szczyt nigdy nie będzie związany z czasem po wystąpieniu istotnych aspektów. Odległe planety, zwłaszcza Uran, Neptun i Pluton, będą tworzyć ogólną atmosferę nawet po przekroczeniu momentu dokładnego aspektu z innym ważnym ciałem niebieskim, ale wyzwalacze wydarzeń zawsze będą miały bliskie zastosowanie do aspektu, kiedy ma się odbyć wydarzenie.

Pozytywne aspekty przyniosą tyle samo wydarzeń, co negatywne, a niektóre z nich będziemy odczuwać silniej niż inne po prostu dlatego, że jesteśmy z nimi osobiście związani w naszym horoskopie. Zawsze daje to delikatną równowagę “dobrego i złego” w naszym życiu, rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni, ponieważ pachną doskonałością, oraz te, które nas obniżają i skłaniają do ugięcia się.

Trudne jest zrozumienie, że nie ma złych doświadczeń ani sytuacji. Każde z nich jest po prostu wskaźnikiem na naszej drodze i przypomnieniem, że możemy być we właściwym lub niewłaściwym miejscu, zawsze w odpowiednim czasie. Kiedy jesteśmy w pełnej harmonii z naszym celem w życiu, wyzwania stają się coraz mniejsze, aż znikają, a Wszechświat będzie z radością wspierał naszą drogę.


Astrologia Relacji

Astrologia może być używana nie tylko do zrozumienia jednostki, ale także jej relacji z zupełnie inną osobą. Aby zrozumieć sferę wspólną między dwiema (lub więcej) osobami, ich potencjalne trudności oraz obszary, w których energia płynie swobodnie i spokojnie, używamy Astrologii Relacji.

Relacje w Zodiaku

Ta gałąź Astrologii jest szeroko stosowana nie tylko ze względu na magię miłości i romansu, ale także dlatego, że relacje są tym, co naprawdę definiuje naszą wewnętrzną istotę. Cały krąg zodiaku składa się z przeciwieństw, mówiąc o 6 typach relacji, które mają 12 znaków zodiaku. Każdy aspekt jest samą relacją, a każda ich disposycja pokaże im kolory i odcienie oraz dodatkowe zróżnicowanie.

Bez relacji nie bylibyśmy ludźmi i w ogóle nie byłoby nas tutaj, ponieważ relacje dotyczą nie tylko nas i innych ludzi, ale także naszych relacji z naszymi ciałami, sercami i umysłami. Inni są po prostu naszym własnym lustrem, a sposób, w jaki ich widzimy, będzie mówił o naszych stanach wewnętrznych i rzeczach, które cenimy lub które sprawiają nam trudności. Wszystko, co nas irytuje u innych, jest dużą częścią naszego własnego charakteru, i powinniśmy o tym pamiętać w każdej chwili, w każdym konflikcie, który musimy rozwiązać.

Techniki i Horoskopy

W Astrologii Relacji, podobnie jak we wszystkich innych gałęziach Astrologii, musimy pamiętać, że nic między dwiema osobami nie może się zamanifestować, jeśli nie jest już obecne w ich oddzielnych horoskopach. Wszyscy łączymy się na wielu poziomach, reprezentowanych w naszych wzajemnych horoskopach jako różne planety lub światła. Musimy przypisać role każdej osobie, z którą chcemy zbadać naszą relację, i zobaczyć z naszego własnego horoskopu, jakie jest ich zadanie, gdzie się łączymy, jak oni służą nam w tej inkarnacji, i jak my służymy im.

Synergia

Aby zbadać relację między dwiema osobami, zazwyczaj porównujemy ich horoskopy za pomocą synergii. Jest to technika porównania dwóch horoskopów z uwzględnieniem wszystkich pozycji planetarnych, domów i aspektów. Jeśli zobaczymy, że planeta w jednym horoskopie ma dokładny aspekt z planetą w drugim horoskopie, wiemy, że jest to ważne połączenie między tymi osobami.

Im więcej aspektów dzielimy, tym więcej mamy do nauczenia się z naszej więzi, a rola każdej planety będzie również miała ogromne znaczenie. Dlatego w romantycznych relacjach spodziewamy się aspektów między Wenusami lub silnego kontaktu poprzez aspekty seksualne między Księżycem a Marsem, Wenus a Marsem lub jednym Marsem a drugim.

W synergii ważne będzie również spojrzenie na dyspozycje w horoskopie drugiej osoby. Oznacza to, że jeśli jedna osoba ma planetę w danym znaku, rozumiemy znaczenie pozycji planety, która rządzi tym znakiem w horoskopie drugiej osoby. To będzie planeta, która prowadzi pierwszą osobę do swojej specyficznej godności i aspektów. Na przykład pozytywną sytuacją byłoby zobaczenie dwóch partnerów, z których jeden ma Księżyc w Koziorożcu, a drugi Saturna w Byku. Oznaczałoby to, że pierwsza osoba jest uczona przez swojego partnera, jak odnaleźć miłość wewnątrz siebie i stworzyć wartości domowe i rodzinne, których jej zazwyczaj brakuje.

Wykresy Kompozytowe

Po ustaleniu pierwszego kontaktu między dwiema osobami za pomocą synergii, zwrócimy się do kompozytowego wykresu ich relacji. Istnieją dwa rodzaje wykresów kompozytowych, pierwszy to metoda Punktów Środkowych (wszystkie pozycje planetarne to matematyczny środek pozycji natalnych osobno), a drugi to metoda Davisona lub Czasowo-Przestrzenna (wszystkie pozycje są prawdziwe dla środkowego czasu między narodzinami).

Główna różnica między tymi dwoma wykresami polega na tym, w jaki sposób są tworzone – pierwszy to lista punktów wyimaginowanych w przestrzeni, które definiują sposób postrzegania relacji, a drugi to lista rzeczywistych pozycji dla środkowego czasu, który definiuje prawdziwą istotę między dwiema osobami. Kiedy je połączymy, dostaniemy wgląd w jedno połączenie jako trzecią osobę, która trzyma dwie osoby razem, oraz sposób, w jaki jest obserwowane i podejmuje się działania, a także dokąd właściwie prowadzi.

Planety Kobiece i Męskie

Większość z nas żyje według archetypów, które wchłaniamy z naszego społeczeństwa i poziomu świadomości naszego całego gatunku ludzkiego. Niemożliwe jest całkowite uniknięcie koncepcji męskich i żeńskich ról, chociaż wszyscy mamy obie strony w sobie. Gdy interpretujemy relacje między osobami przeciwnego płci, w większości przypadków każda z nich przyjmie rolę odpowiadających im planet i świateł, co oznacza, że partnerki będą reprezentowane przez Księżyc i Wenus, tak samo jak partnerzy męscy przejmą rolę Słońca i Marsa.

Niektórzy z nas będą aseksualni w tym kontekście, jeśli nasza rola przewyższa archetyp. Na przykład, kobieta nauczyciel z istotną rolą edukacyjną będzie często reprezentowana przez Jowisza, chociaż głównie odnosi się to do Zeusa i zasady męskiej. Albo mężczyzna-artysta może przejąć rolę Wenus z nieco większą łatwością. Podobnie patrzymy na dzieci poprzez Merkurego, planetę obu płci i intelektualną aseksualność.

W przypadku relacji o tej samej płci, szczególnie romantycznych, astrolog będzie musiał zadawać konkretne pytania, aby ustalić, który partner ma tendencję do przyjęcia jakiej roli. W tym przypadku zazwyczaj będziemy kierowani przez starszego partnera jako tego, który bardziej wykazuje cechy męskie, oraz przez osobiste opisy, które pasują do określonej planety lub światła w danym znaku.


Astrologia Finansowa

Astrologia finansowa nie ma tego samego znaczenia w różnych częściach świata, chociaż zawsze ma na celu promowanie dobrobytu finansowego jednostki lub grupy. W Stanach Zjednoczonych jest to dział wykorzystywany do określania przebiegu rynku giełdowego i ogólnych warunków gospodarczych, podczas gdy w krajach o niższym standardzie bardziej wskazuje na konsultacje i doradztwo w zakresie zarabiania pieniędzy i sytuacji ekonomicznej jednostki, jej firmy lub po prostu oferuje przyziemne spojrzenie na sytuację finansową w kraju.

W Stanach Zjednoczonych jest to także dział nazywany Astrologią Biznesu lub Astrologią Ekonomiczną i jest jednym z najpopularniejszych działów, używanych i nawet badanych przez osoby spoza świata astrologii, aby wdrażać je w swoje decyzje finansowe. Szkoły i wykłady są dostępne w coraz większej liczbie, a wielu ekonomistów zajmujących się ryzykownymi inwestycjami decyduje się polegać na radach udzielanych przez profesjonalnych astrologów korzystających z tego działu.

Popularność

W latach 1992, 1994 i 2008 magazyn o nazwie Wall Street Forecaster uważany był za jednego z najlepszych prognostów na Wall Street. Egzemplarze tego magazynu były dostarczane w “brązowym papierze”, aby uniknąć kpiny, ponieważ użytkownicy polegają na przesądach, korzystając z jego prognoz. Firma inwestycyjna Astro Fund twierdziła, że ponad 10% menedżerów funduszy korzystało z ich usług lub usług podobnej firmy, aby uzyskać wgląd w przepływ na rynku. Większość popytu na rynku pochodziła z USA i Japonii.

Astrologia Finansowa w Innych Krajach

Mniejsze standardy i różne podejście do ekonomii w różnych krajach świata nie pozwalają na wykorzystanie tego podejścia w związku z rynkiem giełdowym. Chociaż termin będzie najczęściej używany w odniesieniu do tej konkretnej dziedziny astrologii finansowej, musimy zrozumieć, że są astrologowie finansowi, którzy po prostu pracują z osobami, ich ścieżką kariery lub ich firmami. W przypadku indywidualnych interpretacji udzielane są porady dotyczące konkretnej sytuacji, inwestycji lub decyzji finansowej, lub ogólniejszej drogi, która powinna zostać podjęta, aby znaleźć zadowolenie w świecie materialnym.

W tym podejściu, ten dział będzie splatał się z Astrologią Wyborczą, aby określić najlepszy możliwy moment na założenie firmy, dokonanie inwestycji lub zaciągnięcie pożyczki. Możemy powiedzieć, że z tej perspektywy dział astrologii finansowej jest po prostu częścią Astrologii Osobistej, ponieważ skupia się na konkretnym obszarze życia, ale nie mają one naprawdę tego samego celu. Podczas gdy Astrologia Osobista skupia się na podnoszeniu ogólnej świadomości jednostki, pomagając w dokonywaniu dużych zmian życiowych w kierunku jej ewolucji, Astrologia Finansowa skupia się na domach i znakach w elemencie Ziemi i koncentruje się głównie na praktycznych kwestiach, które prowadzą do materialnego zadowolenia klienta.

Różnice

Mówiąc o tych dwóch podejściach, powinniśmy pamiętać, że ich ramy czasowe i zastosowanie są dość różne. Podczas gdy “Wall Street” Astrologia Finansowa podaje niezmienne okoliczności i prostą metodę “idź z nurtem” wdrożenia, inne podejścia są elastyczne i pozwalają klientowi wybrać odpowiedni moment na działanie za pomocą astrologii wyborczej, pomagają w rozpoznawaniu przyszłych zdarzeń i dają możliwość osobistej zmiany, która prowadzi do zmiany życia pod względem finansów.


Astrologia Wyborcza

Dział astrologii, który skupia się na wyborze właściwego momentu dla przyszłej aktywności, nazywany jest Astrologią Wyborczą lub Astrologią Wydarzeń. Jego głównym celem jest pomoc w uspokojeniu trudnych aspektów naszego horoskopu natalnego poprzez prosty wybór momentu oraz podkreślenie pozytywnych pozycji natalnych w celu przekształcenia ich na naszą korzyść. Nie jest w stanie zmienić naszego horoskopu natalnego i niemożliwe jest ucieczka od zakresu naszych możliwości, ale możemy stworzyć coś, z czym łatwiej będzie nam pracować i polegać na płynności, którą jesteśmy w stanie stworzyć.

Określenie celu

Wybór nie jest narzędziem do przezwyciężania wszystkiego “złego”, co mamy w naszym horoskopie. W żadnym przypadku nie może nam całkowicie pomóc uniknąć wszystkiego, co na nas spada z chwilą naszego urodzenia. Jedynym sposobem dla osoby na przekroczenie swojego horoskopu natalnego jest oświecenie, wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się wokół niej na szerszą skalę i podejmowanie prawdziwych kroków, które są w zgodzie z Wszechświatem.

Na niższej skali, Astrologia Wyborcza ma zadanie pomóc nam wybrać najbardziej korzystny moment, który skieruje nas we właściwym kierunku i pomoże nam uniknąć negatywnych aspektów naszego horoskopu lub poradzić sobie z nimi nieco łatwiej. Jeśli osoba ma trudne ustawienie szóstej domeny i jej władcy, trudno jej będzie mieć szanujących i lojalnych pracowników. Wybierając moment, który podkreśli przynajmniej jeden pozytywny aspekt lub pokaże lepsze połączenie tych samych planet na niebie w porównaniu do horoskopu natalnego, osoba będzie w stanie radzić sobie z tym spokojnie i większą elastycznością.

Nie ma takiej rzeczy jak idealny horoskop wyborczy. Każdy moment w czasie ma swoje wyzwania, a naszym głównym celem będzie znalezienie takiego, w którym osobiste trudne aspekty nie będą takie same jak powszechne.

Określenie czasu

Najważniejszą rzeczą do obserwacji podczas wyboru momentu dla jakiejkolwiek aktywności jest pozycja Księżyca. Musi być dobrze dostosowany w korelacji do horoskopu natalnego osoby, a także dobrze umieszczony w horoskopie chwili. Dlatego rzadko wybieramy opadającego Księżyca dla jakiejkolwiek aktywności, w której nie jest wymagana utrata (dieta, rzucanie palenia itp.). Pierwszy aspekt, jaki Księżyc utworzy, jest niezwykle ważny jako grawitacyjne przyciągnięcie stworzenia tego czasu. Nasze jedyne zainteresowanie skupia się na aplikacjach, ponieważ oddzielenie od aspektu mówi o wydarzeniach, które już miały miejsce. Korzystając z Astrologii Wyborczej, zawsze zwracamy się ku przyszłości i po prostu ustanawiamy moment jako podstawę dla przyszłości, skupiając się tylko na tym, co po nim następuje.

Planety zła, takie jak Mars i Saturn, nie powinny znajdować się w domach kątowych lub blisko Ascendenta, Descendenta, IC lub MC. Ascendent tego horoskopu reprezentuje energetykę chwili i powinien być umieszczony w znaku, który pasuje do działalności i charakteru wydarzenia, jednocześnie wspierając horoskop natalny osoby w najlepszy możliwy sposób. Unikamy również planet retrogradnych oraz planet lub świateł bez kursu.

Istnieje wiele rzeczy, które powinny być dobrze dostosowane w naszym wyborze idealnego czasu, i mimo że to podejście może wydawać się magiczne, jest to po prostu cenne narzędzie, którym dysponujemy, a którego istnienie jest już ukazane w naszym horoskopie. Pozwala nam skrócić nieco drogę i wykorzystać najlepsze rzeczy, które mamy w naszych horoskopach w najlepszy możliwy sposób.


Astrologia Horary

Astrologia Horary to szczególny dział astrologii, który dostarcza odpowiedzi na pytania, o których astrolog dowiaduje się w określonym momencie czasu. Nie są wymagane odczytywanie horoskopów urodzeniowych, a opiera się wyłącznie na teorii synchroniczności i wierzeniu astrologa w przyczynowość czasu.

Cel i korzyści

W starożytności często było niemożliwe określenie dokładnego momentu urodzenia danej osoby. Doprowadziło to do rozwoju nauczania i technik astrologicznych, które nie zależą od momentu narodzin, ale odnoszą się do konkretnego momentu w czasie – teraz lub w przyszłości. Ogólnie rzecz biorąc, dwa działy astrologii nie zależą od naszego horoskopu urodzeniowego, a są to Astrologia Horary i Astrologia Wyborcza.

Astrologia Horary daje odpowiedź na każde pytanie na podstawie horoskopu momentu, w którym astrolog jasno zrozumiał pytanie. Jej podstawowa zasada leży w tym, że nie jest to przypadek, że wiedza na temat pytania rodzi się w głowie astrologa. Choć może to wydawać się nieco niejasne jako podstawowe założenie, nie mamy rzeczywiście powodu, aby kwestionować synchroniczność każdego momentu w czasie, w tym również momentu zadania określonego pytania. Dotyczy to zwłaszcza pytań, które gromadziły się i narastały, aż w końcu stały się punktem zwrotnym w czyimś życiu.

Astrologia Horary ma kilka naprawdę pozytywnych stron. Działa niezależnie od horoskopu natalnego i nie wymaga udostępniania dodatkowych informacji osobistych. Jest szybka, trafna i dość dosłowna w swoich interpretacjach. Jeśli na przykład zdecydujesz się odnaleźć zgubioną breloczek i zapytasz, gdzie się znajduje, możesz otrzymać prostą odpowiedź, która określa jego położenie. Możesz również dowiedzieć się, czy wstąpisz w związek małżeński z kimś czy nie, o ile role w twoim związku są dobrze zdefiniowane w ramach pytania.

Tradycyjne podejście a podejście nowoczesne

Jako dział astrologii, który był obficie wykorzystywany w historii, Astrologia Horary często odrzuca wszelki postęp dokonany w odkrywaniu Wszechświata lub po prostu postęp Astrologii. W tradycyjnym podejściu podstawą horoskopu horarycznego są siedem widocznych ciał niebieskich, a Uran, Neptun i Pluton nie są brane pod uwagę. Dyspozycja każdej planety jest pomijana jako nieistotna, i zastosowanie jedynie zasad stosowanych w odległej przeszłości. Tradycyjni astrologowie zwykle postrzegają nowoczesne podejścia jako zbyt “rozproszone” lub “zagubione”, tracąc sens i prawdziwy cel astrologii.

Z drugiej strony, nowocześni astrologowie mają tendencję do widzenia tradycjonalistów jako sztywnych i “saturnicznych”, zapominając o darach, jakie Saturn ma dla nas i odrzucając go jako złośliwego twórcę presji, który tylko sprawia, że jesteśmy starzy i w końcu – umieramy. Jest to druga strona tej samej monety, jeśli o tym pomyślisz, ponieważ bez Saturna i jego cykli nic w naszym życiu nie byłoby takie, jakie jest.

Astrologia jest rządzona przez Uran i jako taka musi przyjąć nowe i czerpać radość z zmian. Nie byłoby podstaw do budowania czegokolwiek w Wodniku i związane z Uranem bez akceptacji poprzedniego znaku, Koziorożca, i jego władcy, Saturna. Powiedziawszy to, rozsądne jest zaczynanie od podstaw, od tradycyjnego podejścia i prawdziwego jego opanowania. Gdy to zrobisz, może być dobrym pomysłem dodanie trochę postępu w przestrzeni i czasie i zobaczenie, czy nadal dla ciebie działa, czy nie.


Astrologia Karmiczna

Gdy mówimy o mistycznym dziale astrologii, takim jak Astrologia Karmiczna, staje się jasne, dlaczego całe nauczanie często jest odrzucane przez społeczeństwo naukowe oraz w jaki sposób się wpisuje w różne religie i systemy wiary. Aby uwierzyć w Astrologię Karmiczną i nawiązać z nią szczery kontakt, wydaje się, że musimy wierzyć w możliwość reinkarnacji i że żyliśmy i żyliśmy, wciąż na nowo, przez wiele, wiele lat.

Nasze poprzednie i przyszłe życia w teraźniejszości

Reinkarnacja w tradycyjnym sensie nie jest jedynym sposobem podejścia do Astrologii Karmicznej, i być może warto rozważyć, że nasze “poprzednie życia” są częścią tego momentu, gromadzą się w naszym podświadomym i nieświadomym umyśle, tworząc podstawę dla okoliczności, w jakich obecnie żyjemy. W końcu terapia regresyjna i sięganie do doświadczeń z poprzednich wcieleń tylko zbliżają nas do głębi naszego umysłu i tego, co w nim tkwi. Nie mamy zdolności, aby wiedzieć, czy żyliśmy trzy wieki temu w postaci promienia światła, czy jako średniowieczna wiedźma, ale wiemy, że w naszym umyśle jest wiele niewyjaśnionych rzeczy.

Jeśli spróbujemy zastosować wszystkie techniki, których używa ten dział do wyjaśnienia naszych obecnych warunków, rzeczy, które wydarzyły się zaledwie kilka lat temu, a może nawet wczoraj, na mniejszą skalę możemy odkryć, że faktycznie działają. Każdym krokiem indukujemy nasze karma, podejmując codziennie działania, które mają pewne konsekwencje. Jeśli skompresujemy wiele wcieleń w jedno, możemy odkryć, że wiele można się nauczyć z tego, co wiemy, że doświadczyliśmy jako dzieci, młodzieńcy lub po prostu – wczoraj.

Ważne czynniki

W Astrologii Karmicznej ważnymi elementami w naszym horoskopie są domy, planety, które odnoszą się do naszego głębokiego nieświadomego umysłu i karmy – Mars i Saturn, każda planeta w retrogradacji, oś węzłów księżycowych oraz każdy aspekt separacyjny, jaki posiadamy. Wszystkie te sygnały wskazują na coś, co jest głęboko w naszym umyśle i ukryte przed wzrokiem, oraz na coś, co już się wydarzyło, na wydarzenia i uczucia z przeszłości oraz na naszą “zadłużenie do spłacenia”.

Specjalnym dodatkowym narzędziem do odkrywania w tej dziedzinie jest ostatnie skontuzjowanie Księżyca jako ostatniej istoty, jaką Dusza dotknęła, oraz nadchodzące pierwsze skontuzjowanie, które sygnalizuje lekcję, która jeszcze ma być opanowana. Ogólnie rzecz biorąc, Księżyc reprezentuje naszą Duszę i odgrywa ważną rolę w każdej karmicznej analizie astrologicznej.

Rola domów

Podobnie jak w Astrologii Natalnej, Astrologia Karmiczna opiera się w dużej mierze na naszym fizycznym ciele, które jest przedstawiane przez domy w naszym horoskopie natalnym. W tym miejscu przydają się systemy domów, i chociaż wielu astrologów używa systemu Placidusa również do karmicznych interpretacji, niektórzy wolą sięgnąć po równomierny system domów, w pewien sposób faworyzując nieważność położenia na Ziemi, gdzie miały miejsce nasze poprzednie życia. Jeśli przychylamy się do podejścia psychologicznego lub po prostu wierzymy w filozoficzne uzasadnienie ustawienia domów według Placidusa w naszym horoskopie natalnym, prawdopodobnie zdecydujemy się go użyć bez większych wątpliwości.

W ogólnym ujęciu domy odgrywają niezwykle ważną rolę w Astrologii Karmicznej. Ich pozycja i naturalna kolejność służą jako podstawa naszego rozumienia przyczyny i skutku. Każda nasza działalność w jednym z domów odzwierciedla się bezpośrednio w konsekwencjach następnego życia, które są zdeterminowane przez poprzedni dom. Oznacza to, że nasz dom partnerski i związki teraz (nasz siódmy dom) są bezpośrednią konsekwencją naszej walki o życie, seksualności, odnowy i ostatecznie śmierci w naszym poprzednim życiu. Ta zasada może być zastosowana do każdego domu zodiaku, i zobaczymy, że poprzez nie faktycznie tworzymy przyszłe karmy i jesteśmy w stanie zrozumieć, jakie działania doprowadziły nas do miejsca, w którym się obecnie znajdujemy.

Ewolucja Duszy

Główną jednostką do nauki jakiejkolwiek lekcji są trzy życia, które przeżyliśmy. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraź sobie, że pierwsze życie, jakie przeżywamy, to życie, w którym decydujemy się stanąć po jednej stronie pewnego konfliktu. W kolejnym życiu naturalnie znajdziemy się po przeciwnej stronie, rozumiejąc własne motywacje, wady, słabości i siły. Dopiero gdy zrozumiemy obie strony, możemy naprawdę zrozumieć złoty środek i sposoby rozwiązania konfliktu. To właśnie na to jest zarezerwowane nasze trzecie życie. Choć ta obrazowość może wydawać się nieco sztuczna, jest to podstawowy puls przeznaczenia i sposób, w jaki nasza karma działa.

Nie możemy (ani nie powinniśmy) odmawiać żadnej roli, która nam została przyznana. Kluczem jest być jak najszlachetniejszym i odgrywać ją z szacunkiem i zrozumieniem dla wszystkich wokół nas, nawet dla naszego wroga. Konieczne jest przejęcie obu ról, agresora i jego ofiary, i być szczęśliwym w obu, pełnym mądrości, tolerancji i dobrych wyborów. To pozwoli nam przejść na kolejny etap ewolucji i prawdziwie rozwiązać każdy konflikt, który jest przed nami.


Astrologia Gwiazd Stałych

Poza widocznymi planetami, które wyglądają jak gwiazdy na nocnym niebie, istnieje szereg tych, których nie możemy dostrzec gołym okiem. Większość gałęzi astrologii skupia się na pierwszej linii ciał niebieskich, należących do Układu Słonecznego. Astrologia Gwiazd Stałych wychodzi daleko poza te granice i dociera do innych galaktyk oraz olbrzymich gwiazd, które świecą nad nami, istniejąc od milionów lat. Te gwiazdy, które nie poruszają się wokół Słońca i wydają się niemal statyczne z naszego punktu widzenia, nazywane są właściwie gwiazdami stałymi.

Historia

Podobnie jak światło każdej gwiazdy sięga daleko w przeszłość, tak daleko jak odległość od gwiazdy do naszej planety w latach świetlnych, ta cała gałąź astrologii jest ściśle związana z naszą własną historią. Ich światło manifestuje się poprzez opowieści i mity, które kiedyś istniały. Te, które nie zostały zapomniane, mają wiele sposobów wyrażenia i stanowią niesamowite wskazówki dla ścieżki, jaką może podjąć czyjeś życie. Ogólnie rzecz biorąc, inne konstelacje, podobnie jak astrologiczne, niosą w sobie starożytne mity, które kiedyś były opowiadane przy kominku, patrząc na gwiazdy.

Przeważnie Astrologia Gwiazd Stałych opiera się na mitologii greckiej, ponieważ wydaje się być dobrze zapamiętana i bardziej kolorowa niż wiele innych. To w żadnym wypadku nie jest wyłączne, i zobaczymy, że istnieje wiele konstelacji, które przypominają nam Rzymian lub Biblię. W każdym przypadku istnieje wiele sposobów interpretacji horoskopu natalnego w powiązaniu z tymi opowieściami, jeśli tylko odkryjemy główne połączenie osoby z zewnętrznym Wszechświatem.

Horoskop natalny i konstelacje

Konstelacje często są mylone z znakami zodiaku z jakiegoś powodu, i skorzystamy z tej okazji, aby podkreślić, że te dwie rzeczy nie są tym samym. Nie ma niczego, co łączy znak i odpowiadającą mu konstelację zodiakalną, poza odrobiną historii, gdy były blisko siebie, oraz opowieścią, która tkwi pod ich naturą. Ta historia zwykle będzie jednym (lub kilkoma) z mitów, podobnie jak w przypadku innych konstelacji, które znamy dziś.

Każda konstelacja we widocznym Wszechświecie ma swoje odwzorowanie na ekliptyce, Ziemi i pasie zodiakalnym. Niektóre konstelacje są widoczne tylko z półkuli północnej, podczas gdy inne będą widoczne z południowej. Niemniej jednak istnieje wystarczająco dużo źródeł i sposobów, aby odkryć, gdzie znajdują się nasze osobiste planety, Księżyc lub przecinki domów i jak się łączą z jednym z punktów tych konstelacji. Będziemy szukać mocno ustawionych koniunkcji, które niosą opowieści wspierane przez horoskop natalny, co powinno pomóc nam dowiedzieć się, która historia pasuje do ścieżki życiowej danej osoby. Jeśli orba między punktem osobistym w wykresie a gwiazdą stałą jest większa niż 2°, rzadko uważamy to za istotne.

Opowieści i mity

Wszystkie opowieści z dawnych czasów wydają się być w pewien cudowny sposób związane ze niebem. Nie sposób powiedzieć, czy ludzie wymyślili je i stworzyli, patrząc na gwiazdy, czy też po prostu łączą się ze sobą przez czysty “przypadek”, jakby chcieli nam udowodnić, że synchroniczność istnieje. Każdy opowiadacz jest w pewien sposób artystą, filarem, który musi ukotwić coś, co drży “tam na górze”. Te opowieści nie zawsze są “chwytane”, i na pewno nie zawsze kończą się pocałunkiem śpiącej królewny lub przybyciem księcia na białym koniu.

Ale jeśli zrozumiemy, która z nich jest nasza, możemy znaleźć sposób, aby ją zagrać, przeżyć w sposób, w jaki Wszechświat tego od nas oczekuje, i ostatecznie znaleźć nasze szczęśliwe zakończenie, po prostu idąc naprzód i rozwiązując swoje zadania.

Spójrz na gwiazdy stałe w swoim własnym horoskopie natalnym i zobacz, gdzie się wpasowują. Sprawdź swoje planety pod kątem wsparcia i zobacz, czy możesz poprowadzić ich większą historię, która ostatecznie będzie kolorować twoje życie i pomoże ci nauczyć się jak łączyć się z społeczeństwem na wyższą skalę. Gdy tylko wpasujemy się w ten krąg opowieści, stajemy się jednym z wszystkich innych, którzy je przeżywają. Wszystko, co musimy zrobić, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem, to zaakceptować, że w nim nie ma dobra ani zła, a dualizmy są po prostu wymysłem, jeśli chodzi o ludzką duszę.


Astrologia energetyczna

Jedna z gałęzi astrologii, która rozwinęła się w XXI wieku, to ta, która łączy ciała niebieskie z naszymi czakrami. Astrologia energetyczna opiera się na twierdzeniu, że każda planeta i światło, które używamy w naszym podstawowym podejściu astrologicznym, odpowiada jednemu z czakr, podczas gdy wszystkie znaki i domy dodają jedynie swój kolor do historii planet.

Podstawowe zasady

Istnieje siedem ciał niebieskich, które można dostrzec gołym okiem na nocnym niebie (lub w ciągu dnia, jeśli mówimy o Słońcu). W astrologii energetycznej każde z nich pokazuje przepływ energii w jednym z naszych centrów energetycznych – czakrach. Pierwsza czakra, czyli czakra podstawy, będzie połączona z Marsem, a z wykresu danej osoby możemy dowiedzieć się, gdzie leży problem na podstawie jego pozycji, dostojności i aspektów. Im trudniejsza jest pozycja, tym bardziej energia będzie utrudniona, a jej przepływ zakłócony.

To niesamowite, jak te rzeczy są ze sobą powiązane. Jeśli sprawdzisz, w jaki sposób brak równowagi objawi się w jednej z czakr i porównasz to z brakiem równowagi, którą przynosi odpowiadająca planeta, zaskoczy cię odkrycie, że działają one w doskonałym równoległym układzie. Jeśli więc zobaczymy, że ktoś ma Mars w trudnej pozycji, jako astrologowie natychmiast zrozumiemy, że ta osoba ma problem z energią, lękami i agresją, a wszystkie te objawy są manifestacją problemu na poziomie pierwszej czakry.

Korzyści

Pozytywna strona tego podejścia leży w tym, że daje nam więcej miejsca na leczenie. Praca z polami energetycznymi jest dość powszechna w medycynie wschodniej, a podejście bioenergetycznego uzdrawiania ma wielu zwolenników z różnych zawodów i stron świata. Jeśli nic poważnego, wszyscy możemy przynajmniej zrelaksować nasze ciało i zwrócić szczególną uwagę na skurcz w obszarze, gdzie znajduje się omawiana czakra. Nawet najmniejsza zmiana naszej percepcji w tym obszarze może przynieść korzyści i zmiany.

Najważniejszą rzeczą, jaką to podejście do astrologii ma do zaoferowania, jest połączenie, które nawiązuje do naszego ciała fizycznego. Podczas gdy większość innych gałęzi skupia się na umyśle, dedukcji umysłowej i zrozumieniu naszego życia i charakteru, astrologia energetyczna przypomina nam, że wszyscy jesteśmy ludźmi, stworzeni z mięsa i kości, i musimy najpierw dbać o nasze fizyczne potrzeby. Jest to gałąź wspierana przez medytację oraz wszelkiego rodzaju techniki relaksacyjne, a także typową astrologię kart natalnych, która daje nam narzędzie do zrozumienia podstawowych danych astrologicznych i pomaga nam interpretować różne dostojności i pozycje.


Astrologia psychologiczna

Podczas gdy astrologia to obszerne pole niesamowitych symboli, sposób, w jaki wpływa ona na nasze stan psychiczny i głębiny naszego umysłu, może być dość odkrywczy. Już od czasów Carla Junga, który ustanowił archetypowe połączenie symboli z już istniejącymi zjawiskami psychologicznymi, wielu otwartych na nowe pomysły psychologów zastosowało jego podejście. Z czasem odkryto, że to połączenie między nauką a “pseudonauką”, jak astrologię nazywają, może być ustanowione w sposób całkiem logiczny.

Połączenie

Astrologia i psychologia zostały połączone na wiele różnych sposobów, ale najczęstsze i najważniejsze związane jest z astrologią natalną. Chociaż stanowi podstawę niemal każdej innej gałęzi astrologii, tutaj ma szczególnie ważną rolę, ponieważ wyjaśnia określony problem, zanim osiągnięty zostanie punkt osobistego zrozumienia i dialogu. Chociaż metody przewidywania są rzadko stosowane w tym podejściu, głównie ze względu na znaczenie profesji psychologa w astrologii psychologicznej, mogą być one bardzo przydatne, gdy tylko ustalony zostanie korzeń problemu i można przewidzieć jego przejawy.

Równowaga

Największym wyzwaniem, jakie niesie ta gałąź, jest znalezienie równowagi między tymi dwiema dziedzinami, ponieważ praktykują ją osoby o różnorodnym wykształceniu. Daje to niesamowity potencjał do pracy z klientami i z samym sobą, ale tylko jeśli obie “nauki” są równie wykorzystywane i ich znaczenie jest jasne z każdej perspektywy. Z punktu widzenia astrologii i podekscytowania niesamowitymi okolicznościami i głębokim zrozumieniem Wszechświata, jakie przynosi, psychologia może wydawać się zbyt restrykcyjna lub ograniczona przez oczekiwania stawiane rasie ludzkiej. Z drugiej strony, coś tak realistycznego i zakorzenionego jak psychologia często postrzega astrologię jako bardziej hobby i odbiera jej wartość.

Kluczem do udanego związku między tymi dwoma dziedzinami leży w prawdziwej pasji do obu z nich, a nie jest to trudne do osiągnięcia, jeśli naprawdę kochasz poszukiwanie sensu w głębinach swojego umysłu.

Sny

Niesamowite symbole każdego z twoich snów mogą być wspaniale wyjaśnione przez astrologię. Niestety, zbyt często spotykamy się z powierzchowną interpretacją snów, co odbiera prawdziwe znaczenie snów i naszą możliwość sięgnięcia do naszej podświadomości. Podczas gdy nie zauważamy, największy archetypowy symbolizm koncentruje się właśnie tutaj. Sen o wodzie ma doskonałą analogię w emocjach – Księżyc, podobnie jak sen o lataniu ma swoją analogię w racjonalnym umyśle i dziedzinie niesamowitych pomysłów – Wodniku.

Nie musisz być psychologiem astrologii, aby zrozumieć, że te powiązania mogą znacznie poprawić jakość twojego życia. Jeśli dobrze zapoznasz się z obiema perspektywami dotyczącymi powtarzającego się problemu w twoim życiu, odkrycie wzorców, które go powodują, będzie ogromnym ulżeniem. Rozwiązania każdego problemu zależą od naszej zdolności do rozwiązania tego, przez co już przeszliśmy, i jeśli podchodzimy do naszego życia jak do wspaniałego równania, ta gałąź astrologii pomoże nam znać dwa zmienne z góry.


Astrologia medyczna

Aby właściwie zrozumieć, czym jest astrologia medyczna, musimy zrozumieć zależności między różnymi częściami ciała oraz sposób funkcjonowania całego naszego organizmu. Astrologia medyczna opiera się na korelacji między poszczególnymi częściami ciała, organami a określonymi symbolami i dlatego bardzo dobrze współpracuje z astrologią energetyczną.

Elementy

Podczas korzystania z astrologii medycznej musimy pamiętać, że nasze ciało stanowi jedną całość, zamiast dzielić je na wiele fragmentów, ale nadal skupiamy się na konkretnych rzeczach, które mogą ujawnić się jako fizyczne dolegliwości związane z pozycją planet. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest znaczenie każdego elementu, zanim zaczniemy wyciągać wnioski dotyczące stanu zdrowia danej osoby i jego intensywności.

Każde fizyczne dolegliwości i nasza tendencja do dopuszczenia problemu do takiego pogłębienia zawsze jest związane z elementem Ziemi. Dlatego osoby mające brak tego elementu w swoim horoskopie mogą być tak interesujące do obserwacji w tej sferze życia. Niesamowity przykład wpływu elementów na astrologię medyczną widać wyraźnie u tych osób, które mają tylko jedną planetę w elemencie Ziemi, ponieważ bardzo na nią polegają i w pewien sposób ją zużywają, co prowadzi do różnych dolegliwości związanych z jej symboliką, nawet jeśli jest ona umieszczona w bardzo dobrym miejscu.

Aby jakikolwiek problem dotarł do naszego fizycznego ciała, musiał zostać zaniedbany, gdy był na naszych poziomach mentalnych i emocjonalnych. Dotyczy to zwłaszcza stanów zdrowia, które wymagają operacji i usunięcia czegoś, co nie powinno znajdować się w danym miejscu. Choć może to brzmieć dziwnie, każdy zabieg chirurgiczny mówi o niezamienialnych zmiennych, rzeczach, których nie mogliśmy rozwiązać, i w końcu odepchniętych dostatecznie głęboko w nasze podświadome, gdzie musiały się objawić jako obce ciało we własnym ciele.

Choroba

Jakiekolwiek problemy w naszej fizjologii nie są wynikiem naszej świadomej intencji, ale nieświadomej energii już podjętej akcji. Możemy powiedzieć, że wszystkie one sprowadzają się do natury Saturna, i w pewnym sensie byłoby to prawidłowe. Są one wynikiem naszego dziedziczenia genetycznego i karmy, ale to również wskazuje na nasze poczucie odpowiedzialności i jak wiele jesteśmy gotowi na nią wziąć.

Z drugiej strony tego równania, Słońce dumnie się wznosi jako wiązka światła i samej siły życiowej. Uczy nas, że nie ma niczego, czego nie możemy przyswoić i przekształcić w złoto, jeśli tylko podniesiemy naszą świadomość na wystarczająco wysoki poziom. Każda analiza medyczna horoskopu sprowadza się do tych dwóch ciał, światła i ciemności, które dają ogólną równowagę, gdy są połączone.

Organy

Każdy organ w naszym ciele ma swoją funkcję i związany z nim symbol astrologiczny. Istnieją różnice w podejściach do tej symboliki i czasami będziesz mieć trudności z określeniem, której planety rządzi którym organem i dlaczego. Na przykład nasze serce jest jednocześnie powiązane zarówno z Słońcem, jak i Księżycem, i nie zawsze będzie łatwo rozpoznać, skąd pochodzi problem zdrowotny. Pamiętaj, że naszym celem w astrologii medycznej nie jest jednoznaczne wskazanie danej części ciała, ale określenie potencjalnych wyzwań w ich istocie i znalezienie sposobu na ich rozwiązanie.

Naszym głównym celem jest równoważenie naszych klientów i pomaganie im znaleźć sposób na odnowienie symboliki planet, które zostały utracone, upadły i w końcu odnalezione. Mamy zadanie przeniesienia ich z punktu niezadowolenia, które doprowadziło do ich choroby, i stworzenia miejsca dla osobistego wzrostu w celu jej pokonania.


Astrologia ewolucyjna

Astrologia ewolucyjna to koncepcja, która stawia naszą duszę na pierwszym planie i pomaga nam odkryć, jakie lekcje niesie ze sobą to życie na planecie Ziemia i czego już doświadczyliśmy przed narodzeniem. Jest to jedna z najbardziej mistycznych gałęzi astrologii, ponieważ opiera się głównie na koncepcji reinkarnacji i zakłada, że nasza dusza ma do przebycia drogę przez wiele wcieleń. Jednak istnieje inny podejście, które pozwala nam włączyć tę gałąź w naszą naukową filozofię, ponieważ można ją również obserwować jako podróż duszy przez wiele poziomów naszego podświadomego i nieświadomego umysłu.

Praktyka

W ogólności ta gałąź jest reprezentowana przez metodę Jeffrey’a Wolfa Greena. W swoich podstawowych założeniach ta metoda jest zwięzła, a to, co odróżnia ją od wielu innych, to skupienie na znalezieniu odpowiedzi na jedno ważne pytanie – dlaczego? Daje nam możliwość zrozumienia znaczenia duszy, naszej duszy, i jej kolejnych wcieleń, które mają na celu oddzielenie ludzkiej żądzy od potencjału rozwoju i ewolucji. Według tej teorii wszyscy dążymy do ponownego połączenia z uniwersalną energią źródła, a nasze ciała reprezentują wcieleń z określonymi krokami na tej drodze.

Jest to gałąź często łączona z psychologiczną astrologią i terapią regresji do poprzednich wcieleń, co czyni ją jedną z najbardziej przydatnych gałęzi astrologii, jeśli chodzi o psychikę człowieka. Ewolucję można po prostu postrzegać jako osobisty rozwój.

Role planetarne

Astrologia ewolucyjna koncentruje się na Plutonie i Węzłach Księżycowych jako przedstawicielach naszych poprzednich wcieleń i naszego związku z “zaświatami”, naszym wewnętrznym światem lub przeszłością, jakkolwiek chcemy to nazwać. Każda mapa natalna będzie interpretowana w odniesieniu do tych elementów, a każda osobista planeta będzie stanowiła punkt połączenia z nimi. Bardzo często ta gałąź jest powiązana z użyciem systemu równych domów, potrzebą, która jest oczywiście podobna do astrologii karmicznej i tematów związanych z Saturnem lub Plutonem.

W tego rodzaju odczytach nasza mapa będzie narzędziem, które doda koloru do historii związanej z Węzłami, w połączeniu z Plutonem i jego pozycją w domu i znaku. Pluton odgrywa tu główną rolę, ponieważ reprezentuje pragnienia duszy, które jeszcze nie zostały zrealizowane, prowadząc do poszukiwania spełnienia niezdrowych pragnień, które nie mogą się spełnić, uwolnienia się od nich i przemiany wewnętrznej, która zbliża nas do samego Wszechświata.

Bez ofiar

Cudowną rzeczą, jaką daje nam astrologia ewolucyjna, oprócz zrozumienia “dlaczego” za każdym zjawiskiem, jest brak ofiarności. Jest to gałąź, która wyjaśni, dlaczego niektóre rzeczy mogą przydarzyć się komuś słabemu i bezbronnemu, komuś, kto nie jest w stanie się obronić, dziecku lub niemowlęciu. Nikt tutaj nie jest ofiarą, ponieważ wszyscy po prostu odgrywamy swoje role, związane z naszymi pragnieniami i słabościami, przez wiele wcieleń, jakie są potrzebne. To relacja, jaką możemy wypracować z samym sobą, gdy uczymy się o astrologii ewolucyjnej, daje nam możliwość spojrzenia w głąb siebie i rzeczywistego wzięcia odpowiedzialności za każdy aspekt naszego życia.


Astrologia Lokalna

Aby odkryć, czy nasze subiektywne wrażenie związane z danym miejscem na Ziemi jest piękne czy trudne, warto zwrócić się do Astrologii Lokalnej. Choć nie jest to typowo używana gałąź, daje nam ona możliwość pracy nad przestrzenią wokół nas, zaspokajania potrzeb planetarnych na osobistym poziomie i naprawdę zmiany okoliczności w naszym życiu poprzez zmianę wewnętrznego stanu postrzegania przez świat zewnętrzny.

Systemy współrzędnych

Podczas nauki Astrologii Karty Natalnej, podobnie jak w większości jej innych gałęzi, zwykle korzystamy z układu współrzędnych ekliptycznych. Oznacza to, że pozycje planet na wykresie są widziane jako rzutowane na ekliptykę, a podział domów również jest na nią nałożony.

W Astrologii Lokalnej będziemy korzystać z układu współrzędnych horyzontalnych, związanych z punktem, w którym znajduje się obserwator. Oznacza to, że na wykresie używanym w Astrologii Lokalnej pozycje planet są rzutowane na sferę, która umieszcza obserwatora w jej centrum i ma powierzchnię, która pokrywa odległość, którą sięgają nasze oczy. Jest to wyimaginowana bańka, w której się znajdujemy w każdej chwili czasu, oddalona od nas o około 30 kilometrów, gdziekolwiek byśmy się nie znajdowali.

Interpretacja wykresu

Wykres uzyskany w ten sposób jest nieco inny od tego, który zazwyczaj widzimy. Zamiast podziału na dwanaście osobnych domów, horoskop stworzony w układzie współrzędnych horyzontalnych będzie miał swoje punkty Wschodnie, Zachodnie, Południowe i Północne, które pełnią podobną rolę jak wierzchołki domów kątowych. Te punkty są analogiczne do początków znaków kardynalnych i mają duży wpływ na to, w jaki sposób przyciągamy pewną atmosferę w naszym życiu.

Praktyczne zastosowanie

Nasze subiektywne spojrzenie na świat, w którym żyjemy, może się znacznie zmienić dzięki Astrologii Lokalnej. Jej główne korzyści wynikają z faktu, że wszystko można zmienić, od dostojności planet po aspekty, jakie tworzą i ich znaczenie w karcie natalnej. Odkryjemy, że na naszej planecie są niesamowite miejsca, które mają zdolność nauczenia nas, jak pokonać pewne trudności w naszych własnych wykresach.

W praktycznym sensie oznacza to, że możemy wybrać miejsce, gdzie nasze negatywne aspekty nie zostaną obiektywnie zneutralizowane, ale sposób, w jaki je postrzegamy, tak. Wyobraź sobie moc, jaką możemy odnaleźć w sobie, gdy zrozumiemy, że nie ma takiego przeznaczenia, którego nie możemy pokonać czystą siłą woli i pracą nad sobą.

Urządzanie domu

Jedno z najbardziej praktycznych zastosowań Astrologii to zastosowanie Astrologii Lokalnej w naszym domu. Jeśli po prostu rzutujemy ten horoskop na miejsce, w którym mieszkamy, odpowiednio zorientowany i skoncentrowany, mamy narzędzie, które pozwala zaspokoić potrzeby planetarne na bardzo osobistym poziomie. Każda planeta w tym horoskopie będzie działała jak linia planetarna, która oddycha i żyje w naszym domu, i często okaże się, że te linie przechodzą przez okna i ściany, że na nich umieszczamy rośliny i kosze na śmieci, tworząc środowisko, które przyciąga pewne wydarzenia na poziomie podświadomym.

Każda linia planetarna w naszym domu powinna być pozytywnie powiązana z symboliką, którą chcemy podkreślić, i dzięki tej wiedzy możemy znacznie poprawić jakość naszego życia. Z czasem nasze subiektywne postrzeganie tworzy nasze okoliczności, a przemeblowanie mebli może nas uzdrowić, tak jak pozwala na to nasza pierwotna siła podświadomości.


Astrologia Mundiarna

Astrologia Mundiarna to specjalna gałąź astrologii, która skupia się nie na jednostce, lecz na zdarzeniach mundialnych na poziomie świata, krajów i rządów. Działa na nieco wyższym poziomie, mając na celu zrozumienie fluktuacji społeczeństwa jako całości, zmian politycznych i finansowych oraz sytuacji w danym kraju i jego relacji z sąsiadami i resztą świata.

Jednostka w świecie mundialnym

Wszyscy jesteśmy pod wpływem zdarzeń mundialnych i wszystkiego, przez co przechodzi nasz kraj. Połączenie z “zewnętrznym” światem naszego mikrokosmosu i otoczenia, w którym przebywamy na co dzień, reprezentowane jest przez Jowisza i Saturna, naszych dwóch strażników. Każdy z nas jest przepuszczalny dla wydarzeń spoza naszego domu i osobistego życia do pewnego stopnia, a słabo ustawione Jowisz i Saturn mówią o niezdolności jednostki do oddzielenia się od ogólnego obrazu kraju, w którym mieszka, i w końcu od sytuacji na świecie.

Historia

Na przestrzeni dziejów powszechne stosowanie astrologii oznaczało korzystanie z astrologii mundialnej lub horarnej. Obie z nich nie wymagały czasu urodzenia, i chociaż astrologia mundialna obecnie uwzględnia czas narodzin dla każdego kraju, przez wieki była nieco bardziej uproszczona. Sprowadzała się do dwóch podstawowych archetypów, w których Księżyc reprezentował ludzi, a Słońce reprezentowało rząd lub władzę. Interpretowano tylko wykres natalny władcy, a w nim rozpoznawano również zdarzenia, ponieważ władca reprezentował kraj, który rządził.

Z czasem obraz astrologii mundialnej, jaki znamy dzisiaj, został wprowadzony w nasz sposób interpretacji ogólnych przepływów ludzkości i życia, takiego, jakie znamy.

Planety w astrologii mundialnej

Najważniejszymi ciałami niebieskimi w astrologii mundialnej są planety transcendentne, czyli te, które krążą poza Saturnem, ostatnią widoczną planetą w Układzie Słonecznym. Uran, Neptun i Pluton poruszają się w znacznie wolniejszych cyklach i często wskazują na sposób oddychania całego systemu w czasie. Dlatego ich rola w zdarzeniach mundialnych jest niezwykle istotna i widoczna w przypadku większych zmian, przemian i konfliktów.

Pozycje planet ogólnych będą mówić o ogólnych problemach na świecie, a każdy kraj będzie miał swój własny wykres natalny, określony przez czas jego powstania. Może to być informacja trudna do uzyskania, dlatego dobrze jest sprawdzić wszystkie dostępne informacje kilka razy, zanim dojdziemy do jakichkolwiek wniosków dotyczących funkcjonowania wykresu kraju. Każdy kraj można również interpretować przez wykres władcy, ponieważ władca staje się reprezentantem całego państwa i traci swoją podstawową indywidualną rolę. Ponieważ ludzie w danym kraju są reprezentowani przez Księżyc władcy, zawsze dobrze mieć kogoś o silnie ustawionym Księżycu na czele, w przeciwnym razie sytuacja mieszkańców tego terytorium nie jest zbyt obiecująca.

Domy

Każdy dom w horoskopie kraju (i jego władcy) będzie miał specyficzne znaczenie nieco inne od tego, jakie ma każdy dom w horoskopie jednostki. Na przykład tak samo jak trzeci dom w osobistym horoskopie jest związany z krótkimi podróżami, jazdą, sąsiadami i komunikacją, w horoskopie kraju będzie związany z trasami komunikacyjnymi, sąsiednimi krajami i mediami. Każdy dom będzie miał swoje specyficzne znaczenie i niesie ze sobą swoją własną symbolikę nieco inną od tej, z której ogólnie jesteśmy przyzwyczajeni w innych gałęziach astrologii.


Astrologia: Korekcja czasu urodzenia

Korekcja czasu urodzenia jest techniką służącą do określenia dokładnego czasu urodzenia danej osoby. Choć jest wymieniana jako gałąź astrologii, jest w rzeczywistości narzędziem, które pomaga nam zbudować solidne podstawy dla interpretacji i innych używanych gałęzi. W dzisiejszych czasach zazwyczaj każda osoba zna swój czas urodzenia z większą lub mniejszą pewnością. Jednak w przeszłości nie było to takie oczywiste, a nawet dzisiaj wiele osób nie zna dokładnej daty, nie mówiąc już o godzinie czy minucie urodzenia.

Kiedy tego potrzebujemy?

Korekcja czasu urodzenia jest niezbędna, gdy dokładny czas urodzenia nie jest pewny, zwłaszcza w przypadku szczegółowego odczytu indywidualnego. Jeśli chcemy pracować z technikami astrologicznymi, które polegają na bardzo precyzyjnych momentach urodzenia, takich jak harmoniki, warto dokładnie skorygować czas w dowolnym wykresie, zwłaszcza w naszym własnym. Celem tych modyfikacji i dostosowania do konkretnej chwili urodzenia jest, abyśmy mieli jasny obraz naszych możliwości i podejść do różnych technik astrologicznych.

Metody

Istnieje kilka metod korekcji czasu, głównie związanych z zakresem czasowym, w którym określa się konkretną godzinę urodzenia. Są osoby, które nie są nawet pewne daty urodzenia, a tego rodzaju korekcja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wymaga określenia czasu poprzez planety, a nie tylko kąty domów i Księżyc. Analiza mniejszego zakresu czasu, takiego jak kilka godzin, opiera się na szybkim ruchu Księżyca i wschodzącym znaku zodiaku.

Aby ustalić poprawny czas urodzenia za pomocą standardowych technik korekcyjnych, potrzebne są przynajmniej siedem ważnych wydarzeń w życiu danej osoby, aby stwierdzić, że nasze ustalenia są akceptowalnie poprawne. Te wydarzenia powinny być istotne i odpowiednio oddzielone, aby można było używać metod dyrektywnych i innych wolniejszych. Zwykle klient podaje listę siedmiu wydarzeń, takich jak narodziny dziecka lub rodzeństwa, śmierć rodzica, pierwsza praca, pierwsze doświadczenie miłosne, małżeństwo, itp.

Dodatkowe obserwacje

Jednym z istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas korekcji horoskopu, są pozycje planet członków rodziny, małżonków i dzieci. Bliskie związki z innymi osobami mogą wpływać na specyfikę niektórych naszych pozycji, i często zauważamy, że Księżyc lub kąt czwartego domu są dokładnie skonfigurowane w koniunkcji lub innym ważnym aspekcie z planetą lub kątem w horoskopie matki lub dziecka. Jeśli znamy dokładnie horoskopy bliskich nam osób, możemy być pewni, że są one ściśle powiązane z naszym własnym horoskopem.

Mniej znana i rzadko stosowana technika dodatkowego potwierdzenia dokładnego czasu urodzenia bierze pod uwagę moment poczęcia jako punkt w czasie, który musi korelować z dokładnym momentem narodzin. Technika ta zakłada, że pozycja Księżyca w momencie poczęcia jest taka sama jak pozycja wschodzącego znaku zodiaku w horoskopie urodzeniowym. Jednak to podejście może być zbyt skomplikowane i niepewne, z wieloma odchyleniami i możliwymi problemami, z jakimi możemy się spotkać podczas jej stosowania.


You cannot copy content of this page